POLITYKA PRYWATNOŚCIJakie informacje kolekcjonujemy?

  • imię i nazwisko,
  • informacje kontaktowe włącznie z adresem e-mail,
  • preferencje użytkownika

Zobacz poniżej listę cookies dla dokładniejszej informacji

Co robimy ze zbieranymi informacjami

Zebrane przez nas informacje są wykorzystane do zapewnienia bardziej profesjonalnej obsługi klienta, wybrania odpowiednich produktów, informują nas o kierunku jakiego powinniśmy się trzymać przy wyborze nowych kolekcji i pozwalają nam się doskonalić.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia wszelkich starań ochronnych podczes przechowywania i bezpieczeństwie przepływu informacji.

Jak używamy plików cookies

Cookie jest to mały plik, który po uzyskaniu zgody użytkownika jest dodawany do dysku komputera i ułatwia analizowanie odwiedzonych stron, indywidualnych preferencji oraz oczekiwań klienta.

Przede wszystkim pliki cookie pomagają zapewnić dla użytkowników lepszą witrynę, poprzez analizę odwiedzanych stron, pliki cookie w żadnym wypadku nie dadzą nam dostępu do komputera użytkownika, ani do danych innych niż te, z którymi użytkownik zgodził się podzielić. Większość wyszukiwarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale może być zmodyfikowana poprzez wyłączenie znierania plików cookie, użytkownik też może takie pliki usunąć.

Linki do innych witryn

Nasza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że po opuszczeniu naszej strony nie mamy żadnej kontroli nad zbieranymi informacjami, dlatego też nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę i prywatność użytkownika, regulamin tej strony nie odnosi się też do żadnej innej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danycwah osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na poprzez formularz kontaktowy
  c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży  następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

Lista zbieranych przez nas plików cookie

Tabela poniżej przedstawia listę plików z opisem ich funkcji:

nazwa pliku COOKIEopis pliku COOKIE
CART Powiązanie z koszykiem
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Preferowana waluta
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND Twoja sesja ID na serwerze
GUEST-VIEW Pozwala gościom na edycję ich zamówienia 
LAST_CATEGORY Ostatnia odwiedzona przez Ciebie kategoria
LAST_PRODUCT Ostatni produkt jaki zobaczyłeś
NEWMESSAGE Informuje czy wiadomość została dostarczona
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Informacja o produktach, o których poinformowałeś znajomych
STORE Widok sklepu lub wybrany język
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkty, które zostały przez Ciebie ostatnio wyświetlone
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT Liczba przedmiotów na liście życzeń